17 lipca 2021 r.
upłynął termin
przyjmowania
zgłoszeń.

Dziękujemy za udział
w sprzedaży
premiowej
Dzień Ojca z Oreo!

ZASADY


Kup dowolny
produkt promocyjny

Zachowaj i zarejestruj
paragon

Odbierz dostęp
do dedykowanego
abonamentu w Empik Go

Zakupu i zgłoszenia należy dokonać od 24.05.2021 r. do dnia 17.07.2021 r.
W promocji mogą wziąć udział osoby powyżej 18 r.ż.

Regulamin z aneksem z dnia 1.07.2021 r.

NAGRODY

PRODUKTY PROMOCYJNE

Kontakt